TÜSİAD ve TBV'nin 'eTR ödülleri' açıklandı

TÜSİAD ve TBV'nin 'eTR ödülleri' açıklandı

Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) ve Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) tarafından bu yıl dördüncü kez düzenlenen eTR Ödüllerinin finalistleri açıklandı.

Basın toplantısında konuşan TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Sabancı, e-Türkiye dönüşümünün gerçekleştirilmesi çabalarını yoğunlaştırmak amacıyla oluşturulan eTR ödüllerini verme gayelerinin kamu yönetiminde, ekonomide ve toplumsal yaşamda kalitenin, verimliliğin ve rekabet gücünün artırılmasına katkı sağlamak olduğunu vurguladı.

Bilişim ve iletişim teknolojilerindeki dönüşümün devlet, özel sektör ve bireyler arasındaki ilişkiyi de yeniden tanımladığını belirten Sabancı, Türkiye'nin üyesi olma yolunda ilerlediği AB'nin, bilgi ve iletişim teknolojilerinin ön plana çıkarılması, bilgi ekonomisine ve toplumuna geçilmesi yolunda çeşitli stratejiler ortaya koyduğunu anlattı.

Türkiye'nin de e-Dönüşüm Türkiye Projesi kapsamında bilgi toplumu stratejisinden teknik altyapı ve güvenliğe, insan kaynaklarının eğitiminden yasal altyapıya çeşitli alanlarda aksiyon planları hazırladığını hatırlatan Sabancı, proje kapsamındaki Bilgi Toplumu Stratejisinin hayata geçirilmesi halinde 30 yıl sonra beklenen makroekonomik etkilerin istihdamda yüzde 0,6, işgücü verimliliğinde ise yüzde 1,4 artış, buna bağlı olarak GSMH'de beklenen büyüme oranının da yüzde 2 olarak öngörüldüğünü bildirdi.

Sabancı, bu strateji doğrultusunda 2010 itibariyle devlet hizmetlerinin yüzde 70'inin elektronik ortama aktarılmasının hedeflendiğini ifade ederek, Devlet Planlama Teşkilatının verilerine göre, 2002 yılında kamuda bilişim teknolojilerine yapılan yatırım toplam kamu yatırımlarının yüzde 2,9'u iken, bu oranın 2006 yılında yüzde 4,3'e, yani 534,6 milyon dolara yükseldiğini kaydetti.

Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Dairesinin verilerine göre, 2004 yılında hayata geçirilen ''İnternet Vergi Dairesi'' uygulamasıyla yılda 4 milyon YTL'lik tasarrufa gidildiğini de anlatan Sabancı, ''eTR Ödülleri ile devlette örnek uygulamalara dikkat çekerek, başarılı uygulamaların desteklenmesi ve özendirilmesine ve bu yöndeki uygulamaların yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmayı amaçlıyoruz'' dedi.

-EZCACIBAŞI-

TBV Başkanı Faruk Eczacıbaşı da, TÜSİAD ve TBV olarak e-devlet'i teşvik ettiklerini, e-devlet için yapılan web sitelerini değerlendirip her yıl ödüllendirdiklerini anlattı. Eczacıbaşı, şunları kaydetti:

''Bizim verdiğimiz ödüller sadece web sitelerinin teknik özelliklerini tebrik amacıyla. Bu sitelerin kullanımı veya kullanılmaması devletin elinde. Türkiye Bilişim Vakfı, TÜSİAD'la birlikte e-devlet uygulaması yayılsın, kullanılsın, bunun sayesinde bürokrasi daha hızlı ve etkin çalışsın diye veriyor bu ödülleri. Devlet kurumlarının bu ödüllerimizi aldıktan sonraki bir yıl içinde ödüle hak kazandıkları web sitesi sayesinde ne tür verimlilik sağladılar, ne tür etkinlik sağladılar bunu görmek isteyeceğiz. Çünkü amacımız bürokrasiyi sadece kağıttan ekrana geçirmek değildir. Amacımız, bu adımı atarak bürokrasinin daha etkin çalışması için ortam hazırlamaktır. Vatandaşa devletin asık değil güler yüzünü göstermek için ortam hazırlamaktır.''

Geçen yıllarda eTR ödülü alan Nilüfer Belediyesi Başkanı Mustafa Bozbey ve Emekli Sandığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanı İrfan Yengingüç'ün projelerini tanıttıkları toplantıda, daha sonra eTR Ödülleri finalistleri TBV Genel Sekreteri Behçet Envarlı tarafından açıklandı.

-FİNALİSTLER-

eTR ödülü finalistleri şöyle sıralandı:

''Kamudan Vatandaşa eHizmetler Kategorisi: Kadıköy Belediye Başkanlığı e-belediyecilik projesi, Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemi Projesi (MEBBİS), Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı SSK e-İşlem projesi, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS) projesi ile Üsküdar Belediyesinin e-belediye uygulamaları...

Kamudan İş Dünyasına eHizmetler Kategorisi: Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğünün Trafik Sigortası Bilgi Merkezi (TRAMER), Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığının SSK Sağlık Ödemeleri Sistemi ve Telekomünikasyon Kurumunun mobil cihaz kayıt sistemi projeleri...

Kamudan Kamuya eHizmetler Kategorisi: Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER), Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığının Bakanlığın yatırım ihtiyaçlarının elektronik ortamda belirlenmesi ve izlenmesi projesi (MEB E-YATIRIM), Telekomünikasyon Kurumunun e-kuruma dönüşüm projesi.''