Bakan Çubukçu: Okullarda şiddet olayları azaldı

Bakan Çubukçu: Okullarda şiddet olayları azaldı

Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu, eğitim ve öğretime devam eden çocuklar arasında meydana gelen şiddet olaylarının azaldığını bildirdi.

BDP Şırnak Milletvekil Sevahir Bayındır'ın yazılı soru önergesini yanıtlayan Çubukçu, okullarda öğrencilere yönelik kötü muamele, istismar ve olumsuz davranışların, eğitim ve öğretim faaliyetleri ile engellendiğini, okullardaki rehber öğretmenler tarafından gerekli rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin titizlikle yürütüldüğünü belirtti.

Çubukçu, çeşitli yönetmelikler kapsamında, öğrencilerin uyacakları kurallar ve onlardan beklenen davranışlar ile öğrencilerin korunmasına ilişkin tedbirlerin, okul yöneticilerince uygulandığını kaydetti.

Bakan Çubukçu, Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğünce, ''Eğitim Ortamlarında Şiddetin Önlenmesi ve Azaltılması Stratejisi ve Eylem Planı 2006-2011 '' çerçevesinde, 2006 yılı Nisan ayından itibaren, Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri (MEBBİS) veri tabanı üzerinden eğitim ve öğretime devam eden çocuklar arasında meydana gelen şiddet olaylarının takibinin sürdüğünü anımsattı. Sisteme veri girişlerinin okul yönetimlerince yapıldığını kaydeden Çubukçu, ''istatistiklere göre eğitim ve öğretime devam eden çocuklar arasında meydana gelen şiddet olaylarında azalma görüldüğünü'' ifade etti.