2019 Sözleşmeli Öğretmen Maaşları

2019 Sözleşmeli Öğretmen Maaşları

2019 Sözleşmeli Öğretmen Maaşları Ne Kadar?
Temmuz'da Maaşlar Ne Kadar Artış Gösterecek?

Bilindiği üzere %4 zam alacak olan kamu çalışanların maaşlarında Aralık ayı enflasyon farkı göz önünde tutularak %6.7 lik artış gerçekleştirildi.


MEB'de görev yapan 657 sayılı devlet memurları kanununun 4/B'sine göre çalışan sözleşmeli öğretmenler de bu zammı alacak.

Sözleşmeli öğretmenlerin 2018 yılında 3.489 TL olan brüt sözleşme ücretleri %4 zam ve %6.7 enflasyon farkı ile %10.7'lik bir artış gösterecektir. Yapılan zam ile birlikte MEB'de görev yapan sözleşmeli öğretmenlerin 2019 yılı ocak ayı itibariyle net maaşları 3.792,14 TL olmuştur.

Sözleşmeli öğretmenler, sözleşme ücretlerinin yanı sıra; asgari geçim indirimi, aile yardımı ödeneği, ek ödeme, hazırlık ödeneği, ek ders ücreti, nöbet ücreti ve toplu sözleşme ikramiyesinden yararlanabiliyor. Öte yandan, ücretlerinden sendika aidatı, bireysel emeklilik sigortası primi ve İLKSAN aidatı kesintisi yapılabilmektedir.


Sözleşmeli Öğretmenlerin Maaş Detayları

Sözleşmeli öğretmenlerin aylık sözleşme ücreti, 2019 yılının ilk altı aylık döneminde brüt 3.856 TL’dir.

Öte yandan, sözleşmeli öğretmenlere her ay, en yüksek devlet memurları aylığının %65’i tutarında ek ödeme yapılıyor. (2019 yılının ilk yarısındaki aylarda 806 TL'dir.)

Buna göre, 2019 yılının ilk yarısındaki aylarda, %15 gelir vergisi diliminde, bekar ve çocuksuz sözleşmeli öğretmenin aylık en düşük net ücreti (ek ödeme dahil) “3.782 TL” olmaktadır.

Eşi ve/veya çocuğu olan sözleşmeli öğretmenlerin aylık net maaşı; eşinin çalışıp çalışmamasına, çocuklarının sayısına, yaşına ve aile yardımı ödeneğinden yararlanma durumlarına göre yukarıda belirtilen tutardan daha yüksek olabilecektir.

Ek ders ücreti

Sözleşmeli öğretmenlere, girecekleri derslerden maaş karşılığı olanlar dışındakilerin her ders saati için ek ders ücreti ödeniyor. 2019 yılının ilk yarısında, bu şekilde girilecek her ders saati karşılığında ödenen ek ders ücretinin net miktarı için tıklayınız ...

Nöbet ücreti

Örgün eğitim kurumlarında (mesleki eğitim merkezleri dahil) eğitim ve öğretimin fiilen yapıldığı normal çalışma günlerinde, kendilerine verilen nöbet görevini fiilen yerine getiren sözleşmeli öğretmenlere, haftada 3 saat karşılığı ek ders ücreti nöbet ücreti olarak ödeniyor.

Hazırlık ödeneği

Sözleşmeli öğretmenlere, her öğretim yılı için bir defa olmak üzere öğretim yılına hazırlık ödeneği ödeniyor.

2018-2019 eğitim öğretim yılı için net 1.121 TL olarak belirlenmiş olan hazırlık ödeneği, çeşitli sebeplerle (yasal izinlerin kullanılması veya ilk defa ya da yeniden atanma gibi) 19 Ocak 2019 tarihi ile 2018-2019 ders yılı sonuna kadar olan dönemde göreve başlayacak olan sözleşmeli öğretmenlere net "561 TL" tutarında ödenecek.

Diğer ödeme ve kesintiler

Sendika üyesi olan sözleşmeli öğretmenler, yılda 4 defa (Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında) olmak üzere 2019 yılında her defasında net 97,20 TL toplu sözleşme ikramiyesi almakta, ayrıca her ay ücretlerinden üyesi oldukları sendika tüzüğünde belirlenmiş olan oaranda sendika aidatı kesilmektedir.

Öte yandan, sözleşmeli öğretmenlerden; zorunlu bireysel emeklilik sigortası kapsamında olanlardan her ay sigorta primi, sendika üyesi olanlardan her ay sendika aidatı, İLKSAN üyesi olanlardan üyelik aidatı kesintisi yapılmaktadır.