SBS başvuruları yarın başlıyor

SBS başvuruları yarın başlıyor

İlköğretim 7 ve 8. sınıfların gireceği Seviye Belirleme Sınavı (SBS)'na başvurular 7 Mart Pazartesi günü (yarın) başlıyor.

Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu, 211 PYBS/SBS İş ve İşlemleri konulu bir genelge yayınladı. Genelgeye göre, 2011 Yılı Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı (PYBS) ile SBS, Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından yurt içi ve yurt dışı sınav yerlerinde Türkiye saatiyle saat 10.00'da merkezi sistemle, aynı anda gerçekleştirilecek. PYBS, 5, 6, 9, 10 ve 11. sınıflar için 30 Nisan Cumartesi günü yapılacak. 8. sınıflar için SBS ve PYBS 4 Haziran Cumartesi günü, 7. sınıflar için SBS ve PYBS ise 5 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek.

SBS için başvurular 7-25 Mart tarihleri arasında yapılacak. Başvuru için 10 TL sınav ücretinin e-başvuru kılavuzunda belirtilen bankalardan birisine, öğrencinin TC kimlik numarası ile yatırılmış olması yeterli olacak.

PYBS başvuru işlemleri, 14-25 Mart 2011 tarihleri arasında başvuru e-kılavuzunda belirtilen hükümler doğrultusunda yapılacak. 7 ve 8. sınıf öğrencileri PYBS'ye başvurmaları halinde PYBS puanı ayrıca hesaplanmayacak, SBS sınavında aldıkları puan geçerli olacak. PYBS için başvuru yapacak öğrencilerin başvurularını okul müdürlüğü elektronik ortamda onaylayarak, başvuru belgesinin aslını okulda saklayacak, bir örneğini öğrencinin velisine imza karşılığı verecek.

Sınavlarla ilgili ayrıntılı bilgiler http://www.meb.gov.tr ve http://oges.meb.gov.tr adreslerinde yayımlanan e-başvuru kılavuzundan edinilebilecek. Ayrıca, okul müdürlükleri velilere ve öğrencilere kılavuzun daha iyi anlaşılması için rehberlik edecek.

POLİS KOLEJİ BAŞVURULARI

Polis koleji için başvuru şartlarını taşıyan öğrenciler, 14-25 Mart 2011 tarihleri arasında http://www.meb.gov.tr, http://www.oges.meb.gov.tr ile https://e-okul.meb.gov.tr adreslerinde açılacak olan başvuru ekranından öğrenim gördüğü okul müdürlükleri tarafından başvuruda bulunacak. Bu öğrenciler SBS'ye girmek zorunda oldukları için SBS başvuru döneminde sınav ücretini yatıracaklar. Bunun dışında bir ücret ödemeyecekler. Polis Koleji başvuruları okul müdürlüğü tarafından elektronik ortamda onaylanacak.

ORTAÖĞRENİMLERİNE PANSİYONLU OKULLARDA DEVAM ETMEK İSTEYEN ÖĞRENCİLER

Yatılı İlköğretim Bölge Okulları (YİBO)'nın 8. sınıfında yatılı öğrenci olarak öğrenim gören ve YİBO kontenjanından yararlanarak sınavsız ve parasız olarak orta öğrenimlerine pansiyonlu okullarda devam etmek isteyen öğrencilerin başvuruları, 14-25 Mart 2011 tarihleri arasında http://www.meb.gov.tr adresinden okul müdürlüğünce yapılacak. Okul müdürlüğü, e-okul sisteminde başvuruyu onaylayacak, 2 nüsha çıktısı alınarak veliye inceletip imzalattırılacak. Daha sonra her iki nüsha da mühürlenerek bir nüshası veliye teslim edilecek, diğeri okul müdürlüğünde saklanacak.

Yurt dışında e-okul sistemine kayıtlı olmayan okullarda eğitim gören öğrencilerden başvuru yapmak isteyenler, http://www.meb.gov.tr ile http://www.oges.meb.gov.tr adreslerinde yayımlanan e-başvuru kılavuzunda yer alan EK-1 formu ile başvuruda bulunacak. Form, Türkiye Cumhuriyeti büyükelçiliği veya konsolosluk yetkililerince onaylanacak ve başvuru süresi içinde T.C Ziraat Bankası AŞ Beşevler Ankara şubesindeki ilgili hesaba, 10 TL sınav ücretinin yatırıldığını gösteren dekont ve bir adet öğrencinin vesikalık fotoğrafı ile Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı-06500 Teknikokullar Ankara adresine, APS veya dengi posta yoluyla gönderecek. Faksla gelen formların aslı gelmediği sürece başvuru yapılmış sayılmayacak. Yurt dışında öğrenimlerini sürdüren öğrenciler, bulundukları ülkedeki eğitim ataşeliklerinde/elçiliklerde onaylattıkları denklik belgesine göre SBS'ye girebilecek.

Okul müdürlükleri, sınavlarda özel hizmet alması gereken özürlü öğrenci varsa, bu öğrencileri, bağlı bulunduğu Rehberlik ve Araştırma Hizmeti Müdürlüğü'ne yönlendirerek, özür bilgilerinin MEBBİS-RAM Modülüne işlenmesini sağlayacak. Özürlü öğrencilerin beyan ettiği rapor ya da belgenin bir nüshası Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü'nde saklanacak. Bu öğrencilere ait özür durumlarını gösteren belgeler, Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü'ne gönderilmeyecek.

SINAV GİRİŞ BELGELERİ

Fotoğraflı sınav giriş belgesi; PYBS 5, 6, 9, 10 ve 11. sınıflar için 19 Nisan 2011, SBS için 23 Mayıs'ta http://www.meb.gov.tr veya http://oges.meb.gov.tr adreslerinden okul müdürlükleri tarafından kesinlikle renkli alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrenciye teslim edilecek.

İnternet bağlantısı olmayan veya başvuru süresince teknik bir sebeple internet bağlantısı çalışmayan okullar, en yakın ADSL bağlantısı olan bir başka okuldan veya bağlantı sorunu olmayan ilçe/il milli eğitim müdürlüğünden başvuru onaylama işlemlerini yapacak. Sınavla ilgili tüm bilgi ve duyurular, http://oges.meb.gov.tr internet sayfasında sürekli olarak yayımlanacak. Tüm başvuru işlemlerinin yapılmasından adayın velisi, doğruluğundan okul müdürlüğü sorumlu tutulacak.

(CİHAN)